• loppem3.jpg
  • loppem2.jpg
  • loppem1.jpg

sociale audit & bijstand personeelsadministratie


Als accountantskantoor willen we meer zijn dan louter een dienstverlenend bedrijf.

 

Onze medewerkers zijn erop getraind om uw administratieve, fiscale, financiële, … verplichtingen maximaal over te nemen, zodat u zich voor de volle 100% kan focussen op uw kernactiviteit: ondernemen!

 

U wenst een beperkte sociale audit te laten uitvoeren? Deze heeft tot doel het vaststellen in welke mate de Belgische sociale wetgeving op een correcte manier wordt toegepast.

 

Wij verlenen u graag bijstand en advies op maat met betrekking tot arbeids- en sociaal zekerheidsrecht en personeelsfiscaliteit. We bieden u een breed gamma waaronder het uitvoeren van audits, advies bij sociale zaken in de onderneming, advies rond arbeidsorganisatie, advies rond juridische aspecten van het loonbeleid, opmaak van uw arbeidsreglement,… Hiervoor gaan we praktisch en pragmatisch te werk.

 

Een sociale audit houdt in dat er een doorlichting gebeurt van uw onderneming waarbij er wordt nagegaan of de sociale wetgeving correct wordt nageleefd, onder andere de sociale documenten, uw arbeidsreglement en/of eventuele andere documenten en reglementen en contracten worden doorgelicht en nagekeken.

 

Concreet vragen wij in eerste instantie enkele documenten op die wij nodig hebben voor het onderzoek, hiervoor ontvangt u van ons een precieze lijst op voorhand. Het arbeidsreglement en de arbeidsovereenkomsten zijn een eerste vertrekpunt. Aan de hand van de documenten die beschikbaar zijn krijgen we reeds een eerste beeld van de onderneming en de wijze waarop zij omgaat met de toepassing van Belgisch arbeids- en sociaal recht.

 

Afhankelijk van welke overeenkomst gesloten wordt, kan iemand ter plaatse komen om documenten verder te analyseren of een interview af te nemen, hiervoor moet u rekening houden dat dit ongeveer 4 uur in beslag kan nemen waarvan u zelf toch minstens 1,5 uur ter beschikking moet staan.

 

Tijdens en na het onderzoek worden problemen en tekortkomingen gesignaleerd, voorstellen tot verbetering en kleine ‘reparaties’ binnen een wettelijk kader worden ook tijdens en na het onderzoek voorgesteld.

 

Eventuele verdere stappen kunnen het verder adviseren en begeleiden zijn bij de aanpak van eventuele vastgestelde problemen.

 

Indien u vragen heeft of een prijsvoorstel wenst te ontvangen kan u contact opnemen met ons kantoor.