• loppem3.jpg
  • loppem2.jpg
  • loppem1.jpg

SUCCESSIEPLANNING


Als accountantskantoor willen we meer zijn dan louter een dienstverlenend bedrijf.

 

Onze medewerkers zijn erop getraind om uw administratieve, fiscale, financiële, … verplichtingen maximaal over te nemen, zodat u zich voor de volle 100% kan focussen op uw kernactiviteit: ondernemen!

 

Niet alle ondernemers en vermogenden denken tijdig aan de voorbereiding van hun erfenis.
Toch is het nuttig om niet te laat stil te staan bij uw nalatenschap en concreet advies te ondernemen.

 

Waarom niet nu reeds denken aan uw nalatenschap?

 

Door tijdig via tussentijdse vermogensoverdrachten uw erfopvolging te begunstigen kunnen uw erfopvolgers besparen op successierechten en kan u ook de nodige invloed uitoefenen op wat er met uw vermogen gebeurt.

 

Doorgaans komen erfenissen te laat voor de begunstigden, in heel veel gevallen zijn zij zelf vijftigers en is hun professionele loopbaan reeds uitgetekend.

 

Door middel van tijdige en duidelijke afspraken bij leven over wie wat gaat krijgen, zorgt u ervoor dat de familievrede bewaart blijft.

 

Ons kantoor kan u bijstaan in de eerste adviesverlening van uw successieplanning in samenspraak met uw notaris, bankier of advocaat.