• STEUNMAATREGELEN NA AANSLAGEN

  22/04/2016

  Hier kan u de presentatie van 22/04/2016 raadplegen van de federale regering met de steunmaatregelen voor ondernemingen en KMO's na de aanslagen.

   

   


  Read more
 • FEESTDAGEN

  12/05/2016

  Voltijdse werknemers hebben recht op 10 wettelijk betaalde feestdagen, bij deeltijdse werknemers ligt dit anders.


  Read more
 • ONDERNEMINGSNUMMER

  12/05/2016

  Verplicht gebruik van uw ondernemingsnummer.


  Read more
 • PUBLICITEIT OP WAGEN

  20/06/2016

  Aanbrengen van publiciteit op een wagen en recht op aftrek btw.


  Read more
 • KILOMETERVERGOEDING

  01/07/2016

  De fiscus past elk jaar de kilometervergoeding aan die hij hanteert om zijn ambtenaren te vergoeden voor hun beroepsverplaatsingen.


  Read more
 • VAKANTIE - ZOMER

  20/07/2016

  Enkele aandachtspunten over vakantierecht, opname van vakantie en warm weer kunt u in het onderstaande artikel lezen.


  Read more
 • STUDENTEN

  16/11/2016

  Studentenarbeid naar 475 uren én aandachtspunten bij het tewerkstellen van studenten.


  Read more
 • UITBETALING LOON

  22/12/2016

  Einde van de cash betaling van het loon


  Read more
 • ZOMERAKKOORD

  09/08/2017

  Zomerakkoord federale regering


  Read more
 • PERSONENBELASTING

  21/08/2017

  Tot en met 15 juli 2018 kon u zelf uw aangifte personenbelasting via Tax-on-web indienen.


  Read more
 • AFKOPEN VAN STUDIEJAREN

  26/08/2017

  Op heden kan een zelfstandige studiejaren afkopen om ze te laten meetellen voor zijn of haar pensioen.

  Studieperiodes vanaf 1 januari van het jaar waarin iemand 20 jaar werd komen in aanmerking, tevens moet de persoon binnen de 6 maanden na het afstuderen zelfstandige geworden zijn.

  Dit zou nu veranderen.


  Read more
 • VOORAFBETALINGEN

  04/04/2018


  Read more
 • CONTROLEACTIES FOD FINANCIEN

  07/05/2018

  Aankondiging van controleacties met het oog op een verhoogde spontane naleving van de fiscale verplichtingen


  Read more
 • MEERWERK HORECA

  23/05/2018

  Elke werknemer kan sinds 01/02/2017 akkoord verklaren om 100 vrijwillige overuren te presteren. Elke 6 maanden moet hiervoor wel een schriftelijk akkoord opgemaakt worden. Let op, er mogen dan bijkomende uren gepresteerd worden tot maximum 11 uur/dag en 50 uur/week (grote flexibiliteit, zoals voorzien in uw arbeidsreglement).

   

   


  Read more
 • FLEXIJOBS 2018

  23/05/2018

  Flexijobs zijn een vorm van tewerkstelling die voordelig is voor zowel de werkgever als de werknemer. De fiscale gunstregeling op basis waarvan de bezoldigingen verkregen in uitvoering van een flexi‑jobarbeidsovereenkomst zijn vrijgesteld van belasting, op voorwaarde dat zij daadwerkelijk zijn onderworpen aan de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 25,00%.

   

   


  Read more
 • SORTEREN FACTUREN

  03/07/2018


  Read more
 • CADEAU(CHEQUE)S

  21/08/2018

  Nieuw wettelijk kader voor cadeau(cheque)s.


  Read more
 • SOCIALE BIJDRAGEN

  21/08/2018

  Tot en met 2014 betaalde u sociale bijdragen op uw beroepsinkomen van 3 jaar eerder. Dat was een definitieve bijdrage, die niet aanpasbaar was en achteraf ook niet herberekend werd.

   

  Vanaf 2015 wijzigde die wetgeving.


  Read more