CONTROLEACTIES FOD FINANCIEN

07/05/2018

Om u aan te sporen om uw fiscale verplichtingen correct na te komen, wil de FOD Financiën net zoals de vorige jaren ook in 2018 op een open manier communiceren over een aantal lopende of nog te verwachten controleacties.

 

Zo heeft u een beter idee van de kans dat u een fiscale controle zult krijgen of een vraag om inlichtingen zult ontvangen van de FOD Financiën.

 

U bent een particulier

 

U loopt ondermeer een hoger risico op een controle of er zal u gevraagd worden om bijkomende inlichtingen of documenten te bezorgen als:

  • u aanspraak maakt op de aftrek van een onderhoudsgeld met name als u dat overschrijft naar het buitenland;
  • u als bedrijfsleider werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken;
  • u de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet correct heeft aangegeven;
  • u uw belastingaangifte niet heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. U zult dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. 

 

U vertegenwoordigt een onderneming

 

Uw onderneming loopt ondermeer een hoger risico op een controle als:

 

  • zij de verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet heeft ingehouden op de bezoldigingen die zij heeft betaald aan haar buitenlandse werknemers die in België gedetacheerd zijn voor een periode langer dan 183 dagen per jaar;
  • haar omzet abnormaal lijkt in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, of evolueert in een a priori abnormale verhouding volgens diverse door de administratie gekende parameters;
  • zij de grens van 80 % voor de fiscale aftrek van de bedragen gestort voor een aanvullend pensioen niet heeft gerespecteerd;
  • zij een vrijgestelde reserve heeft gevormd voor risico’s en kosten;
  • er een onregelmatigheid wordt vastgesteld in het aangegeven bedrag van de compenseerbare vorige verliezen;
  • zij geen belastingaangifte heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. 

 

De burgers en ondernemingen die worden gecontroleerd, zullen worden geselecteerd op basis van indicatoren die op een verhoogd fiscaal risico wijzen. Voor de burgers kan de geautomatiseerde behandeling van de aangifte leiden tot een selectie voor de controle van eventuele onregelmatigheden.

 

Naast deze specifieke aandachtspunten voert de FOD Financiën uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de burgers en de ondernemingen.

STEUNMAATREGELEN NA AANSLAGEN

22/04/2016

Hier kan u de presentatie van 22/04/2016 raadplegen van de federale regering met de steunmaatregelen voor ondernemingen en KMO's na de aanslagen.

 

 

Read more

FEESTDAGEN

12/05/2016

Voltijdse werknemers hebben recht op 10 wettelijk betaalde feestdagen, bij deeltijdse werknemers ligt dit anders.

Read more