PERSONENBELASTING

21/08/2017

Elke inwoner van België moet belasting op zijn inkomen betalen.

 

U moet uw inkomen aangeven via deel 1 van het aangifteformulier. De overheid kan dan op haar beurt de individuele belasting hierop berekenen.

 

Tevens moet iedere inwoner dat eveneens bedrijfsleider, zelfstandige of inkomsten uit roerende goederen, kapitalen en/of diverse inkomsten ontvangt ook een tweede deel invullen.

 

Dit kon u zelf doen tot en met 15 juli 2018 via Tax-on-web.

 

Als u uw aangifte laat invullen door een mandataris (o.a. IFAS BV o.v.v. BVBA) heeft u tijd tot ten laatste 25 oktober 2018. Uw mandataris helpt met een optimalisatie van uw aangifte.

 

Indien u er voor kiest om toch nog, laattijdig, uw aangifte in te vullen en in te dienen, dient u rekening te houden met een eventuele boete en belastingverhoging en een langere behandelingstermijn voor de fiscus. 

 

Een enkele uitzondering op de boete en de verhoging geldt wanneer er sprake is van overmacht. Gevallen van overmacht zijn bijvoorbeeld ziekte, een ongeval,... Zoniet, dan krijgt u voor een eerste overtreding een boete van € 50,00. Overtreedt u de termijn voor een tweede maal dan ontvangt u een boete van € 125,00 , ... de boete kan oplopen tot € 1.250,00. Daarenboven riskeert u ook een belastingverhoging van 10 tot 200 %.

 

Wanneer de fiscus niets ontvangt, zal zij naast een boete en belastingverhoging een aanslag van ambtswege vestigen.

 

De administratie heeft drie jaar de tijd om de aanslag van ambtswege te vestigen. Indien u niet akkoord bent met de berekening door de fiscus, dient u zelf de werkelijke aanslag te bewijzen.

 

Om als mandataris uw aangifte te kunnen invullen wordt een mandaat aangemaakt, dit moet bij voorkeur voor 31/08/2018 aangemaakt worden.

 

 

STEUNMAATREGELEN NA AANSLAGEN

22/04/2016

Hier kan u de presentatie van 22/04/2016 raadplegen van de federale regering met de steunmaatregelen voor ondernemingen en KMO's na de aanslagen.

 

 

Read more

FEESTDAGEN

12/05/2016

Voltijdse werknemers hebben recht op 10 wettelijk betaalde feestdagen, bij deeltijdse werknemers ligt dit anders.

Read more