SOCIALE BIJDRAGEN

21/08/2018

Vanaf 2015 wijzigde de wetgeving.

 

De bijdragen worden in 2018 nog altijd op het inkomen van 3 jaar voordien (2015) berekend, maar dit is een voorlopige bijdrage (lees: een voorschot), in afwachting van de definitieve berekening van uw beroepsinkomen van 2018. Dit hangt af van zodra de fiscus het beroepsinkomen van 2018 vaststelt en dit doorgeeft aan het sociaal verzekeringsfonds.


Van zodra het beroepsinkomen gekend is worden de sociale bijdragen definitief berekend en wordt dit vergeleken met uw voorlopige betalingen (voorschotten). Het saldo krijgt u terugbetaald of u moet bijbetalen, vandaar een eindafrekening, ook wel ‘regularisatie’ genoemd.


Om het saldo in de eindafrekening zo laag mogelijk te houden kunnen de voorlopige bijdragen (voorschotten) bijgestuurd worden op een geschat inkomen door vrijwillige betalingen te doen of door een vermindering aan te vragen. Hier wordt allemaal rekening mee gehouden in de eindafrekening.


Een eindafrekening is perfect normaal, het definitief inkomen is nooit exact, alleen al omdat het voorlopig inkomen in de bijdrageberekening geïndexeerd wordt en het definitieve niet. Er moet dus bijna altijd wel een bedrag bijbetaald of teruggekregen worden.

 

Wij proberen hier zo goed mogelijk op te anticiperen en in te spelen, door verminderingen aan te vragen 'achter de schermen', u te laten bijbetalen en u hierover te informeren met adviesbrieven van zodra wij een concreet zicht hebben uw exact inkomen na het invullen van uw personenbelasting (zo zijn we de fiscus en het sociaal verzekeringsfonds een stap voor en doen we een optimalisatie).

 

Voor 2018 worden de bijdragen per kwartaal voor iemand in hoofdberoep als volgt samengesteld:

 

INKOMEN 2015 x 6,10973% (indexering) x 5,125% x ADMINISTRATIEKOST SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS = BIJDRAGE PER KWARTAAL

 

Indien u hier graag nog meer informatie over wenst kan u het best contact opnemen met ons.

STEUNMAATREGELEN NA AANSLAGEN

22/04/2016

Hier kan u de presentatie van 22/04/2016 raadplegen van de federale regering met de steunmaatregelen voor ondernemingen en KMO's na de aanslagen.

 

 

Read more

FEESTDAGEN

12/05/2016

Voltijdse werknemers hebben recht op 10 wettelijk betaalde feestdagen, bij deeltijdse werknemers ligt dit anders.

Read more