STEUNMAATREGELEN NA AANSLAGEN

22/04/2016

Via onderstaande link kan u de presentatie van 22/04/2016 raadplegen van de federale regering met de steunmaatregelen voor ondernemingen en KMO's na de aanslagen.

 

 

De steunmaatregelen betreffende de FOD Financiën kan u hieronder terugvinden:

 

Om de moeilijke periode te overbruggen als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016 kunnen de ondernemingen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze maatregelen moeten financiële ademruimte creëren zodat de ondernemingen hun tijdelijke financiële moeilijkheden kunnen overwinnen. De steunmaatregelen zijn identiek voor alle getroffen ondernemingen.

 

Ondernemingen?

 • De natuurlijke personen of rechtspersonen met een ondernemingsnummer (KBO) ongeacht de activiteitensector;
 • Die financiële moeilijkheden ondervinden als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016 en dit kunnen aantonen.

 

Schulden?

 • Bedrijfsvoorheffing;
 • BTW.

 

Periodes? (max.)

 • Maandelijkse indieners: de aangegeven BTW handelingen of bedrijfsvoorheffing van de maanden maart t.e.m. september 2016;
 • Kwartaalindieners: de aangegeven BTW handelingen of bedrijfsvoorheffing van KW1, KW2 en KW3 kwartaal 2016.

 

 

Maatregelen?

 • Betalingsfaciliteiten;
 • Vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
 • Vrijstelling van boeten voor niet betaling of laattijdige betaling (de andere boeten worden niet beoogd door de steunmaatregelen).

 

Voorwaarden?

 • Aanvraag onmiddellijk in te dienen na het vaststellen van de betalingsmoeilijkheden;
 • Naleven van de verplichtingen voor het indienen van de periodieke aangiften;
 • Naleven van de toegestane betalingsfaciliteiten.

 

Vervallen van steunmaatregelen

 • Als de voorwaarden voor het indienen van de periodieke aangiften niet worden nageleefd;
 • Indien de toegestane betalingsfaciliteiten niet worden nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie;
 • Als er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie,…).

 

Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor!

 

Bron: financien.belgium.be


STEUNMAATREGELEN

FEESTDAGEN

12/05/2016

Voltijdse werknemers hebben recht op 10 wettelijk betaalde feestdagen, bij deeltijdse werknemers ligt dit anders.

Read more

ONDERNEMINGSNUMMER

12/05/2016

Verplicht gebruik van uw ondernemingsnummer.

Read more