STUDENTEN

16/11/2016

Het contingent voor studenten van 50 dagen zal wijzigen naar 475 uren om studentenarbeid te versoepelen. Als werkgever betaalt u 5,42% en de student 2,71% RSZ.

 

Vanaf 2017 moet u dus de uren van de student aangeven via Dimona in plaats van dagen (enkel volledige uren, een begonnen uur telt volledig mee). U kan tijdelijk geen Dimona aangifte doen voor 2017.

 

 

Gelieve tevens rekening te houden met onderstaande punten indien u een student zou tewerkstellen:

 

  • Sluit een schriftelijke studentenovereenkomst (verplicht);
  • Betaalt u genoeg loon;
  • Kijk na of de student nog voldoende dagen heeft die hij kan werken (student@work);
  • Dimona-aangifte uitvoeren voor de student begint te werken;
  • (Een kopie van) het arbeidsreglement overhandigen aan de student (u kan dit opnemen in het contract dat de student verklaart een kopie te hebben ontvangen of een verklaring opmaken);
  • De nodige instructies inzake het onthaal en welzijn op het werk geven;
  • Arbeidsongevallenverzekering afsluiten of u verzekeringsmakelaar informeren;
  • Uw preventieadviseur raadplegen, indien de student jonger dan 18 jaar is, nachtarbeid verricht of specifieke taken uitvoeren die een risico voor de gezondheid inhouden moet deze een gezondheidsonderzoek ondergaan.

 

Bij dit artikel vindt u een beknopte checklist die u kan helpen met enkele belangrijke aandachtspunten.

 

De eerste 3 dagen van een studentenovereenkomst worden beschouwd als een proefperiode, dit wil zeggen dat overeenkomst tijdens de eerste 3 dagen zonder opzegperiode of -vergoeding kan worden stopgezet (van beide kanten). Na de proefperiode bedragen de opzegperiodes:

 

  • 3 dagen - bij ontslag van de werkgever + als de overeenkomst voor max. 1 maand werd gesloten, als de student zijn ontslag geeft 1 dag.
  • 7 dagen - bij ontslag van de werkgever + als de overeenkosmt voor langer dan 1 maand werd gesloten, als de student zijn ontslag geeft 3 dagen.

 

Als de student langer dan 7 dagen ziek is, kan u de overeenkomst beëindigen maar blijft er wel loon verschuldigd (resterende periode of opzegtermijn).

 

STEUNMAATREGELEN NA AANSLAGEN

22/04/2016

Hier kan u de presentatie van 22/04/2016 raadplegen van de federale regering met de steunmaatregelen voor ondernemingen en KMO's na de aanslagen.

 

 

Read more

FEESTDAGEN

12/05/2016

Voltijdse werknemers hebben recht op 10 wettelijk betaalde feestdagen, bij deeltijdse werknemers ligt dit anders.

Read more